Stipendit

Koukkaajille on tärkeää, ettei kenenkään partioharrastus jää rahasta kiinni. Voit anoa stipendejä lippukunnan toimintaan osallistumiseen sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Stipendejä voi anoa Suomen Partiolaisilta, Pääkaupunkiseudun Partiolaisilta ja Korven Koukkaajilta.

Suomen Partiolaiset myöntää apurahoja tietyin kriteerein yksittäisille henkilöille kansainväliseen partiotoimintaan. Lisätietoja.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset myöntää kolme kertaa vuodessa stipendejä pääkaupunkiseudun nuorille johtajille ja partiolaisille kotimaassa tai ulkomailla pidettäville leireille, kursseille ja tapahtumiin osallistumiseksi. Stipendi on aina haettava ennakolta – stipendejä ei myönnetä takautuvasti. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahastosta ei myönnetä stipendejä lippukuntien perustoiminnan (kesä- tai talvileirien) osallistumismaksuihin. Lisätietoja.

Korven Koukkaajien stipendejä voi anoa vapaamuotoisella anomuksella olemalla yhteydessä lippukunnanjohtajaan. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.