Monimuotoisuus

Koukkaajat on kaikille avoin partiolippukunta. Noudatamme toiminnassamme yhdenvertaisuuden periaatetta eli kunnioitamme toisiamme riippumatta etnisestä tai kulttuurisesta taustasta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai toimintakyvystä. Suomen Partiolaisten peruskirja ja monimuotoisuuslinjaus sekä lippukunnan säännöt ovat toimintamme perusta.

Erityislapset

Koukkaajat haluavat antaa kaikille lapsille mahdollisuuden kokeilla partiota ja pyrkivät pitämään jokaisen jäsenen mukana toiminnassa. Ryhmänjohtajamme ovat motivoituineita, partiokoulutuksen saaneita nuoria ja aikuisia, mutta eivät kuitenkaan kasvatuksen ammattilaisia. Partio on myös johtajille täysin vapaaehtoista toimintaa ja maksullinen harrastus.

Erityislapset, kuten adhd-lapset, vaativat usein erityishuomiota, johon johtajillamme ei välttämättä ole resursseja, kokemusta tai koulutusta. Toivomme, että vanhemmat keskustelevat ryhmänjohtajien kanssa erityistarpeista tai sairauksista etukäteen. Jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla katsomme tilanteen erikseen ja arvioimme, voiko lapsi olla mukana normaalissa partiotoiminnassa. Yhdessä voimme ratkaista paremmin myös mahdolliset haasteet.

Toimintakyky

Toimintakyvyltään rajoitteiset ovat tervetulleita partioon, jos he kokevat pärjäävänsä tavallisessa partioryhmässä. Kunkin lapsen kohdalla tilanteesta pitäisi kuitenkin aina ensin keskustella ja sopia lippukunnanjohtajan ja ryhmän johtajien kanssa. Olemme pohtineet liikunta- ja muilla tavoin toimintakyvyltään rajoittuneiden lasten ryhmän perustamista, mutta toistaiseksi resurssimme eivät ole vaadittavaan sitoumukseen riittävät.

Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin sisupartioryhmiä, joiden toiminnasta saa lisätietoa Pääkaaupunkiseudun Partiolaisilta.

Kulttuurit ja maahanmuuttajat

Olemme avoimia erilaisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille ja valmiita mukauttamaan toimintaamme tilanteen mukaan. Jos jokin asia lippukunnan toiminnassa pohdituttaa monikulttuurisuuden kannalta, niin olethan yhteydessä, jotta voimme selvittää kysymykset yhdessä.

Kielet

Lippukunnassamme toimitaan ensisijaisesti suomen kielellä ja Stadin slangilla. Olemme suunnitelleet kaksikielisten ryhmien perustamista (suomi ja ruotsi), mutta emme ole toistaiseksi löytäneet tarpeeksi ruotsinkielisiä ryhmänjohtajia. Useimmat johtajamme kykenevät toimimaan myös englannin kielellä, mutta emme ikävä kyllä voi taata täysin englanninkielistä toimintaa. Meille ovat kuitenkin tervetulleita kaikki, jotka kokevat voivansa toimia Koukkaajissa.

Seksuaalisuus ja sukupuolet

Huomioimme jokaisen lapsen ja nuoren omana itsenään. Kohtelemme lapsia ensisijaisesti lapsina, emme sukupuolensa stereotyyppisina edustajina. 7-9-vuotiaat sudenpennut toimivat sekaryhmissä. Seikkailija- ja tarpojaikäiset eli 10-15-vuotiaat tytöt ja pojat toimivat omissa ryhmissään, sillä sukupuolet kehittyvät eri tahdissa, ja lasten ja nuorten tarpeet eroavat hieman. Lippukunta toimii sekalippukuntana eli yhteisissä tapahtumissa on mukana sekä tyttöjä että poikia.

Seksuaalisuuden kehittyminen on nuorelle henkilökohtainen ja tärkeä asia. Ryhmien toiminnassa seksistä ja siihen liittyvistä tunteista ja asioista keskustellaan luottamuksellisesti osana partio-ohjelmaa. On päivänselvää, että Koukkaajissa kukin voi olla suuntautunut omalla tavallaan ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti.

Vakaumus

Koukkaajiin ovat tervetulleita niin uskonnolliset kuin uskonnottomat. Partio kannustaa pohtimaan jumaluutta ja elämän tarkoitusta, mutta emme valitse vakaumusta toistemme puolesta. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. mahdollisuutta suorittaa partiolupaus joko kirkossa tai muissa lippukunnan tapahtumissa kuten retkillä tai leireillä. Kukin lapsi, nuori ja perhe voi valita, mihin tilaisuuksiin osallistuu.

Tuomiokirkkoseurakunta toimii lippukunnan taustayhteisönä, ja viikoittainen toiminta tapahtuu seurakunnan tiloissa. Seurakunnan työntekijät ovat tarvittaessa ryhmänjohtajien tukena hengellisen kasvatuksen antamisessa.

Yhteiskunnallinen aktiivisuus

Partiossa kannustamme vaikuttamaan omaan elämään, muihin, ympäristöön, yhteiskuntaan ja maailmaan myönteisellä tavalla. Meistä on hienoa, jos jäsenemme toimivat yhteiskunnassa aktiivisesti, mutta emme halua vaikuttaa siihen, missä järjestöissä tai puolueissa jäsenemme toimivat.