Monimuotoisuus

Koukkaajat on kaikille avoin partiolippukunta. Noudatamme toiminnassamme yhdenvertaisuuden periaatetta eli kunnioitamme toisiamme riippumatta etnisestä tai kulttuurisesta taustasta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai toimintakyvystä. Suomen Partiolaisten peruskirja ja monimuotoisuuslinjaus sekä lippukunnan säännöt ovat toimintamme perusta.

Erityislapset

Koukkaajat haluavat antaa kaikille lapsille mahdollisuuden kokeilla partiota ja pyrkivät pitämään jokaisen jäsenen mukana toiminnassa. Ryhmänjohtajamme ovat motivoituineita, partiokoulutuksen saaneita nuoria ja aikuisia, mutta eivät kuitenkaan kasvatuksen ammattilaisia. Partio on myös johtajille täysin vapaaehtoista toimintaa ja maksullinen harrastus.

Erityislapset, kuten adhd-lapset, vaativat usein erityishuomiota, johon johtajillamme ei välttämättä ole resursseja, kokemusta tai koulutusta. Toivomme, että vanhemmat keskustelevat ryhmänjohtajien kanssa erityistarpeista tai sairauksista etukäteen. Jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla katsomme tilanteen erikseen ja arvioimme, voiko lapsi olla mukana normaalissa partiotoiminnassa. Yhdessä voimme ratkaista paremmin myös mahdolliset haasteet.

Toimintakyky

Toimintakyvyltään rajoitteiset ovat tervetulleita partioon, jos he kokevat pärjäävänsä tavallisessa partioryhmässä. Kunkin lapsen kohdalla tilanteesta pitäisi kuitenkin aina ensin keskustella ja sopia lippukunnanjohtajan ja ryhmän johtajien kanssa. Olemme pohtineet liikunta- ja muilla tavoin toimintakyvyltään rajoittuneiden lasten ryhmän perustamista, mutta toistaiseksi resurssimme eivät ole vaadittavaan sitoumukseen riittävät.

Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin sisupartioryhmiä, joiden toiminnasta saa lisätietoa Pääkaaupunkiseudun Partiolaisilta.

Kulttuurit ja maahanmuuttajat

Olemme avoimia erilaisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille ja valmiita mukauttamaan toimintaamme tilanteen mukaan. Jos jokin asia lippukunnan toiminnassa pohdituttaa monikulttuurisuuden kannalta, niin olethan yhteydessä, jotta voimme selvittää kysymykset yhdessä.

Kielet

Lippukunnassamme toimitaan ensisijaisesti suomen kielellä ja Stadin slangilla. Olemme suunnitelleet kaksikielisten ryhmien perustamista (suomi ja ruotsi), mutta emme ole toistaiseksi löytäneet tarpeeksi ruotsinkielisiä ryhmänjohtajia. Useimmat johtajamme kykenevät toimimaan myös englannin kielellä, mutta emme ikävä kyllä voi taata täysin englanninkielistä toimintaa. Meille ovat kuitenkin tervetulleita kaikki, jotka kokevat voivansa toimia Koukkaajissa.

Seksuaalisuus ja sukupuolet

Huomioimme jokaisen lapsen ja nuoren omana itsenään. Kohtelemme lapsia ensisijaisesti lapsina, emme sukupuolensa stereotyyppisina edustajina. Lippukuntaamme ovat lämpimästi tervetulleita kaikkien sukupuolten edustajat sekä ne, jotka eivät identifioidu mihinkään sukupuoleen. Lippukunnassamme ei erotella toimintaryhmiä sukupuolen mukaan. Esimerkiksi retkillä pesutilat ja saunavuorot ovat usein tytöille ja pojille erikseen, mutta tällöin järjestämme halukkaille myös mahdollisuuden peseytyä yksin.

Seksuaalisuuden kehittyminen on nuorelle henkilökohtainen ja tärkeä asia. Ryhmien toiminnassa seksistä ja siihen liittyvistä tunteista ja asioista keskustellaan luottamuksellisesti osana partio-ohjelmaa. On päivänselvää, että Koukkaajissa kukin voi olla suuntautunut omalla tavallaan ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti.

Vakaumus

Koukkaajiin ovat tervetulleita niin eri uskontokuntiin kuuluvat kuin uskonnottomat. Partio kannustaa pohtimaan jumaluutta ja elämän tarkoitusta, mutta emme valitse vakaumusta toistemme puolesta. Käytössämme on uusin, vuonna 2020 hyväksytty partiolupaus, jossa ei mainita jumalaa. Lupaus annetaan joko itsenäisyyspäivänä lupauksenantotilaisuudessa Mikael Agricolan kirkon kryptassa tai lippukunnan muussa tilaisuudessa. Kukin lapsi, nuori ja perhe voi valita, mihin tilaisuuksiin osallistuu.

Tuomiokirkkoseurakunta toimii lippukunnan taustayhteisönä, ja viikoittainen toiminta tapahtuu seurakunnan tiloissa. Seurakunnan työntekijät ovat tarvittaessa ryhmänjohtajien tukena henkisen kasvatuksen antamisessa. Silloin tällöin Koukkaajat tekevät myös muuta yhteistyötä seurakunnan kanssa, kuten vuosittaisessa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa.

Yhteiskunnallinen aktiivisuus

Partiossa kannustamme vaikuttamaan omaan elämään, muihin, ympäristöön, yhteiskuntaan ja maailmaan myönteisellä tavalla. Meistä on hienoa, jos jäsenemme toimivat yhteiskunnassa aktiivisesti, mutta emme halua vaikuttaa siihen, missä järjestöissä tai puolueissa jäsenemme toimivat.