Organisaatio

Korven Koukkaajat ry on rekisteröity yhdistys, jota johtaa jäsenistön vuosittain valitsema hallitus. Yhdistyksen hallitus vastaa varainhankinnasta, kaluston ylläpidosta, projekteista ja sidosryhmäyhteistyöstä, sekä nimittää lippukunnanjohtajan ja toimihenkilöt. Yhdistyksen sääntöihin voit tutustua tästä.

Lippukunnanjohtaja, ohjelmavastaava, koulutusvastaava ja ikäkausivastaavat huolehtivat viikkotoiminnasta, partio-ohjelman toteutumisesta sekä johtajistosta.