Organisaatio

Korven Koukkaajat ry on rekisteröity yhdistys, jota johtaa jäsenistön vuosittain valitsema hallitus. Yhdistyksen hallitus vastaa varainhankinnasta, kaluston ylläpidosta, projekteista ja sidosryhmäyhteistyöstä, sekä nimittää lippukunnanjohtajan ja toimihenkilöt. Yhdistyksen sääntöihin voit tutustua tästä.

Lippukunnanjohtaja, ohjelmavastaava, koulutusvastaava ja ikäkausivastaavat huolehtivat viikkotoiminnasta, partio-ohjelman toteutumisesta sekä johtajistosta. Yhteystiedot edellisille löytyvät Yhteystiedot-sivuilta.

Korven Koukkaajien hallitus 2021

  • Noora Kankare, puheenjohtaja
  • Amanda Ääri, varapuheenjohtaja
  • Suvi Kettunen, sihteeri
  • Ilona Hiidenmaa
  • Julius Korsimaa
  • Max Merimaa
  • Lotta Männistö
  • Lumi Orava
  • Marjukka Valtanen
  • Aapo Vistilä